Sidensjös historia före år 1900

Inledning

kyrkan1880a

Sidensjö kyrka före 1886

Sidensjö socken täcker 389 km2, ligger i Ångermanland och tillhör Örnsköldsviks kommun. Denna sida är ett försök till historieskrivning. Om du som läser detta har rättelser, kompletteringar eller allmänna synpunkter blir jag mycket glad om jag får ta del av dessa.

sidensjokarta

Inom socknen finns 33 byar, som kan ses på nedanstående karta:

sidklick

Några nytagna bilder från Sidensjö finns på en särskild sida.

strindlund

Janne Strindlund och doc. E Baudou i en fångstgrop 1963

Innehållet skulle ha varit betydligt fattigare om det inte varit för det arbete som gjorts före mig av Johan (Janne) Strindlund (1893-1983) och som nu förvaras i hembygdsgårdens arkiv.

Det är en stor fördel om man vid genomläsningen har tillgång till en bra karta, helst den Ekonomiska kartan (Gula kartan) då det är den jag har använt mig av vid skrivandet (bladen 19 I 20, 19 I 23, 19 I 41 och 19 I 44)

Senast uppdaterad 18 juli 2001.

Christer Byström

Written by Annika

23 juni, 2013 den 05:08