Sidensjös historia före år 1900

Skattlegender

Som på de flesta andra ställen finns i Sidensjö en del gamla traditioner om skatter nedgrävda i jorden, och om folk som grävt förgäves.

Drömme: I Lidböle söder om byn finns en naturhög som delvis grävdes ur någon gång mellan 1915 och 1949.

Näs: Strax öster om Solum finns en hög som kallas Gullbacken, och som enligt traditionen ska innehålla en skatt. Man grävde där omkring 1945 och även tidigare utan resultat.

Skureå: Ett stycke från ån finns ett ställe som kallas Kettilsgraven. Högen grävdes ur omkring 1925, men man hittade bara förkolnade trärester. ”Kettil på Ris” påstås ligga begravd där.

Å: Någonstans vid ”Kaptensåbrons” östra fäste ska enligt traditionen finnas nedgrävd en ”guldkalv”.

kaptbro1
Skatten ligger till vänster

Den ska ha grävts ner av den man som lät bygga bron, armékaptenen Johan Persson, född i Nybyn 1596 och död i Å 1676. Han tjänstgjorde som befäl i den svenska krigsmakten i över 30 år och torde ha haft rika möjligheter att bli förmögen på krigsbyte av olika slag. Han köpte 1631 hemmanet Å 3 och utvidgade det så att han 1646 lagt ytterligare två hemman därunder. När hans söner skulle ärva delades de tre hemmanen åter och blev 3:1, 4:1 och 5:1.

Written by Annika

23 juni, 2013 den 08:57

%d bloggare gillar detta: