Sidensjös historia före år 1900

Brott och straff

I boken ”Androm till skräck och varnagel”  av Selling/Hanaeus återberättas i dramatiserad form två rättsfall som utspelats i Sidensjö. Det första var ett piga som avrättades för att ha dödat sitt oäkta barn. Det framgår inte i vilken by detta skedde.

Det andra rättsfallet gäller två syskon, 12 och 14 år, från Å som avrättades för incest och tidelag år 1675, samma år som häxprocesserna kulminerade i Ångermanland. Här var kaptenen Johan Persson inblandad på ett hörn. Enligt ”Androm till skräck…” var han själv anklagad för tidelag, enligt J.Stindlunds anteckningar som bygger på den muntliga traditionen skulle han istället på något vis ha anstiftat brottet för att själv kunna sko sig ekonomiskt. Då han redan ägde mer än halva Å är det väl inte otroligt att han var snål av sig.

 På försommaren 1672, när folk befann sig i fäbodarna, bröt sig båtsmannen Mathias Joenson Tysk och Johan Johansson in genom ett fönster hos den senares svärfar Johan Nilsson i Ås. Där stal de såväl pengar som silver, kläder och mat till ett värde av mer än 83 daler. Därefter gav de sig i väg mot Norge. Men efter några dagar ångrade de sig och vände om för att återlämna stöldgodset. Men en del hade de redan förbrukat, så det blev rättegång i Hämra den 13 Juli. De bekände under stor ånger, och målsägaren bad om en barmhärtig dom, förmodligen påverkad av sin dotter. Då de inte hade råd att betala några böter, dömdes de till 5 skarpa gatlopp genom 100 man. Då mycket folk hade samlats till rättegången verkställdes domen omedelbart. Det framgår inte ur källan hur de klarade straffet.

Någon gång mellan den 24 och 31 juli 1859 tog någon eller några ur en sten i stenfoten till sakristian vid dess nordvästra hörn och tog sig den vägen in och stal större delen av kyrksilvret. Om det någonsin återfanns framgår inte ur handlingarna.

Written by Annika

23 juni, 2013 den 08:55

%d bloggare gillar detta: