Sidensjös historia före år 1900

Källor

A: Källor som direkt rör förhållanden i Sidensjö med omnejd.

 • Baudou/Selinge: Västernorrlands förhistoria. Härnösand 1977
 • Boding Danielsson,J: Ångermanna hushollning nordan skogen. Uppsala universitet 1747. Även i Nätterlunds ”Norra Ångermanland i ord och bild”
 • Bucht, Torsten: Ortnamnen i Västernorrlands län del 4. Uppsala 1972
 • Byström, W: Från odjurstiden; uppteckningar från Sidensjö. Från bygden Nordanskogs 1 1931 s 34-39
 • Dahlstedt/Ågren: Övre Norrlands bygdemål. Umeå 1954
 • Frödin, J: Ångermanlands fäbodar. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XIII Härnösand 1948
 • Gothe, Richard: Finnkolonisationen inom Ångermanland, södra Lappmarken och Jämtland. Stockholm 1993
 • Hülphers, A: Samlingar till en beskrivning öfwer Norrland 4. Ångermanland. Westerås 1780 / Umeå 1985
 • Modin, E: Ryska härjningståg på Norrlands kust. Norrländska studenters Folkbildningsförenings småskrifter Norrland nr 5. Uppsala 1907
 • Modin, E: Sagoväsenden i Ångermanländsk folktro. Ö-vik 1926
 • Nilssson, Nils-Åke: Bryngeström. Industrihistoria vid Nätraån. Ö-vik 1994
 • Nordlander, J: Drag ur livet i Ångermanland på 1500- och 1600-talet. Norrländska samlingar 14. Stockholm 1934
 • Nordlander, J: Ångermanländska folkminnen. Norrländska samlingar 18. Stockholm 1947
 • Näslund/Olsson/Sundin/Sundin: Sidensjö och Skorped; släkter och gårdar. Örnsköldsvik 1998
 • Nätterlund, N.J: Norra ångermanland i ord och bild från förr till nu. 1: Nätra älvdal. Ö-vik 1925
 • Nätterlund, N.J: En båtfärd på Drömmesjön på 1880-talet. NOB (Norrl. i ord och bild) 1936
 • Ohlsson, Ragnar: Abraham Angermannus – en biografisk studie. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag 1946
 • Sehlstedt, G: De stora nödåren. ÅOF 54 1967 s 50-69
 • Selling/Hanaeus : Androm till skräck och varnagel. Ö-vik 1986
 • Sidenbladh, K: Allmogemålet i norra Ångermanland. Akad. avh. Uppsala 1867
 • Strindlund, Janne: Anteckningar i Sidensjö hembygdsförenings ägo.
 • Ström, M: De Angermannia exercitium academicum. Härnösand 1905 (1705) övers. E. Modin
 • Sundin, S.Z: Abraham Andreae Angermannus. Sidensjö hembygdsförening 1975
 • Thelin, Hjalmar: ”Om nödåret 67”. ÖA 25/3 1967
 • Thulin, G: Redogörelse för de ecklesiastika boställena. Stockholm 1904-1909
 • Törnsten, Olof: ”Nätra sokns linsäde” Uppsala universitet 1753. Omtryckt i Nätterlunds ”Norra Ångermanland i ord och bild”
 • Vestin, J: Kulturgeografiska studier inom Nätra-, Näske-, och Utbyåarnas flodområden.
 • Vestin, J: Ångermanlands historia under Gustav Vasas och hans söners tid. Härnösand 1944
 • Westerdahl, C: Kulturhistoria kring Skuleskogen och Nätra fjällskog. Ö-vik 1989
 • Westerdahl, C: Förhistoria nolaskogs. Bjästa 1985
 • Westerdahl, C: En kulturgräns nolaskogs. Ö-vik 1989
 • Ångermanland Medelpad 1986. Årsbok för ångermanlands och medelpads hembygdsförbund
 • Åslund, D: Beskrivning över Västernorrlands län 1878

 B: Källor som rör mellersta Norrland eller Sverige i allmänhet.

 • Arnborg/Hustch: Våra träd. Hälsingborg 1953
 • Baudou, E: Norrlands forntid 1992
 • Edlund/Beckman: Bothnia – en Nordsvensk region. Höganäs 1994
 • Elgeskog, V: Svensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga skiftet. Lund 1945
 • Engelmark, R: The vegetational history of the Umeå area during the past 4000 years. Early Norrland 9:75-111 Stockholm 1976
 • Engelmark, R: The vegetational history of inland and coastal sites in Medelpad, N. Sweden during the iron age. Early Norrland 11:25-62 Stockholm 1978
 • Liljegren/Lagerås: Från mammutstäpp till kohage. Djurens historia i Sverige Lund 1993
 • Norborg m.fl.: Svensk Landsbygd. Kungälv 1979
 • Studier i Norrländsk forntid. ACTA BOTHNIENSIA OCCIDENTALIS. Umeå 1986
 • Wallén, A: Klimatet och människan. Stockholm 1925
 • Ångström, A: Sveriges klimat. Stockholm 1974

C: Ännu ej lästa källor som direkt rör förhållanden i Sidensjö med omnejd.

 • Baudou, E: Forntida bebyggelse i Ångermanlands kustland.
 • Hellman, B: Vikingatidsskatter i Ångermanland. 1947
 • Jacobsson/Johansson : Emigrationen Sidensjö hembygdförening/Umeå uniersitet 1973
 • Lundkvist, P: Fäbodar – en specialinventering. Länsstyrelsen i V-norrlands län. Härnösand 1979
 • Modin, E: Ångermanlands kristnande och tidigaste kyrkliga organisation. Sollefteå 1910
 • Modin, E: Krig i Ångermanland och ångermanlänningar i krig. 1916
 • Nordlander, J: Fäbodväsendet i Ångermanland 1. Stockholm 1885
 •  Nätterlund, N.J: Person- och kulturhistoriska anteckningar samt en kort beskr. över Nätra älvdals kyrkor. Ö-vik 1940
 • Silén, P: Avskrift ur prostetingsprotokoll. Ångermanland 6 1958
 • Telhammer, I: Kyrkor och kapell Nolaskogs. 1967
 • Törnsten, O: Nätra sokns linsäde. 1753
 • Ullenhag, K: Sörkörare CEWE / Ö-viks kommun 1982
 • Vestin, J: Jordmätning och kartläggning i Ångermanland under 1600-talet. (Sv geogr. årsbok 1942) Lund 1942
 • Öberg, H: Sidensjö kyrka 1967
 • Öberg, H: Undevisnings- och skolväsen i Sidensjö församling. Sidensjö hembygdsförening

D: Ännu ej lästa källor som rör mellersta Norrland eller Sverige i allmänhet.

 • Ahnlund, N: I den stora folkminskningens spår. Vintergatan 1933
 • Ahnlund, N: Bebyggelsens utbredning i Norrland under äldre tid. Gammal Helsingekultur 1931
 • Berglund, B: Vegetationsutvecklingen i Norden efter istiden. Sveriges natur Årsbok 1968
 • Bucht, G: Kristendomens införande i Norrland. Härnösands stifts julbok 1923
 • Bygden, L: Härnösands stifts herdaminne. Uppsala & Stockholm 1923-26
 • Clarke, E.D: Travels in various Countries in Scandinavia. London 1838
 • Frödin, J: Den nord- och mellansvenska byns organisationsformer och upplösning. Oslo 1933
 • Hellqvist, Elof: Studier över de svenska sjönamnen….Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv,XX,1. Stockholm 1903-6
 • Hellström, P: Norrlands jordbruk. Norrländskt handbibliotek VI 1917
 • Jonsson, I: Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid. Umeå 1971
 • Keyland : Svensk allmogekost 1
 • Linderholm, E: Om norrländska kyrkostadgar från 1500- och 1600-talen. Kyrkohistorisk tidskrift 1911
 • Lindqvist, A-K: Till frågan om kulturdualism i Mellannorrlands kustland under äldsta järnålder. Mittnorden under järnåldern och den tidiga medeltiden. Vasa 1992
 • Modin, E: Hur kom kristendomen till den ångermanländska ådalen?
 • Modin, E: Matrikel över i Uppsala studerande norrlänningar 1595 – 1889. Stockholm 1889
 • Modin, E: Nödår och nödbröd i Norrland. Härnösandspostens julnummer 1906
 • Modin, E: Vårdkasar. Fataburen 1908
 • Myrdal, J: Medeltidens åkerbruk. Nordiska museets handlingar 105. Stockholm 1985
 • Nordlander, J: Urgamla kyrkliga traditioner i Norrland. Kyrkohistorisk tidskrift 1914 s 43-52
 • Simonsson, I: Älvsborgs lösen 1613. Sv riksarkivet 1927

Written by Annika

23 juni, 2013 den 09:00

%d bloggare gillar detta: