Sidensjös historia före år 1900

Å

xa
Karta från 1697

za

Å idagByn skattade år 1542 för 50 seland fördelade på fem hemman. Namnet kommer från Nätraån som rinner genom byn. På kartan från 1697 finns fortfarande fem hemman, men nu verkar det som om den byns skatteförmåga är nedvärderad till 40 seland.

Dessa 40 seland specificerades i en skattläggning år 1794 enligt följande:

Åker:

  • 10 tunnland 25/16 kappland sandblandad lera med någorlunda botten.
  • 12 tunnland 26 3/5 kappland jäslera med mindre stadig botten.
  • 19 tunnland 29 15/16 kappland vattesand med ingen botten.

Äng:

  • 13 karmar hårdvallshö.
  • 29 karmar blandfoder och jägerhö.
  • 47 1/2 karmar starr och myrhö.

Skog: Af sämre beskaffenhet, otillräcklig för åboarne.
Mulbete: Mindre fördelaktigt.
Fiske: Uti Drömmesjön af gädda, abbor och mört af obetydeliget.
Humlegård: 416 2/3 stänger.
Kvarn: till knappt husbehov.

Detta gällde ändå en ganska välmående by med bra läge.

akvarn
Å kvarn

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal (fjäll) 495 (1222)
Landareal (fjäll) 448 (964)
Åker ha 8,4 13,3 22,5 53,6 76,5
Äng ha 36,9 50,3 108,2 31,4
Svedjor och svedjeland
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 28 35 30 32 66
Kvigor 5 4 8 9
Hästar 5 7 5 14
Får 27 68 31 33
Getter 12 25 8 2
Svin 8 12 8 10
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 53 122 118 154

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 1: Hällmålningen i Åbodsjön. Från ca. 1500 f.kr.
Nr 5: Stenåldersboplats, södra spetsen av Midsommarön i Åbodsjön.
Nr 6: Stenåldersboplats, 200m SO om Hällmålningen i Åbodsjön.
Nr 26: Slagen flintbit, funnen i åker öster om Nätraåns utlopp.
Nr 27: Ev. stenåldersboplats m. skifferavslag, brända lerbitar samt rikligt med benbitar nära Nr 26.
Nr 28:Ev. stenåldersboplats med flintbit, kvartsitavslag och stenyxa omedelbart söder om byns ursprungliga läge.
Nr 29: Rester av husgrund, gamla mynt funna omedelbart väster om Nätraåns utlopp.
Nr 30:Div. stenredskap, samma plats som ovan.
Nr 31:Div. stenredskap, funna i åkern ca. 250m söder om byns ursprungliga läge.
Nr 32: Stenåldersboplats, ca 500 m sydväst om byns ursprungliga läge.
Nr 82: Milstolpe från 1773 vid vägen Bjästa-Sidensjö nordost om Nätraåns utlopp.
Nr 152:Fäbodlämning mellan nuvarande Å fäbodar och Åbodsjön.

Fäbodar: Ligger vid Åbodsjön.

På hemskogen användes fram till ca. 1885 fäbodarna Bäckerbölen uppe i backen öster om ån, väl inom synhåll från byn.Där fanns ladugårdar för korna men inga fäbodstugor då det var så nära till byn.

Marken kring Å fäbodar har varit eftertraktad för nybyggare:

  • Ett flertal gånger mellan 1746 och 1754 ansökte båtsmannen Anders Flink från Bölen om att få anlägga ett nybygge på Å fjällskog. Ansökan avslogs varje gång.
  • År 1764 ansökte båtsmannen Anders Lekatt med två andra om samma sak. Byamännen satte då upp en skrivelse till landshövdingen där det bl.a. sades: ”Om nu Eder Nåd skulle behaga, att giöra sig litet bättre underrättade om berörde personer och deras comepist, tro vi fullan det berörde utsyn inhiberas…”. Ansökan avslogs också.
  • År 1799 ansökte avskedade sergeanten Abraham Svedin och landbonden Jakob Jacobsson från Fröstdal i Nätra att få uppodla ett hemman söder om Åbodsjön. Protester från inte mindre än 11 byar bidrog till att även den ansökan avslogs.  

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:40

%d bloggare gillar detta: