Sidensjös historia före år 1900

Anundsböle

xanundsbole

Karta från 1697

zanundsbole
Anundsböle idag

Byn skattade i 1542 års jordabok för 17 seland. Bönderna hette 1545 Nils och Eriick Amunson och byn kan ha uppkallats efter deras far eller någon tidigare förfader med samma namn något eller någre släktled tidigare. Vad som talar för detta är att namn på -böle ofta betecknar små och relativt unga bebyggelser. I så fall skulle byn kunna vara en av de yngre i Sidensjö. Betydelsen av namnet är ”Amunds boplats”. Redan år 1590 hade namnet ombildats efter det vanligare namnet Anund. Under depressionen vid mitten av 1600-talet var byn en tid obebodd.1697 fanns fortfarande 2 hemman i byn.

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 829
Landareal 827
Åker ha 0,8 4,5 6,8 32,2 40,6
Äng ha 13,6 29,5 91,8 20,3
Svedjor och svedjeland 98
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 11 15 4 16 24
Kvigor 4 0 2 5
Hästar 3 0 2 4
Får 25 8 16 38
Getter 0 7 0 1
Svin 0 0 4 3
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 16 57 66 66

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 144: Linsänkningsplats i ”Anundsböletjärnen”, varmed förmodligen menas den myr som ligger 1 km norr om byn. I samma tjärn har hittats rester efter en båt.
Nr 169: Fäbodlämning, se nedan.

Fäbodar: ”Gammbodarna” låg ca. 2 km öster om Grätnässjön. Denna ruin tillhör enligt ekonomiska kartan Anundsböle, men det finns uppgifter (se Hållen)om att den istället varit en föregångare till Nybodarna och tillhört Näs, Kläppen och Hållen.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:05

%d bloggare gillar detta: