Sidensjös historia före år 1900

Ås

xas
Karta från 1800

zas

Ås idagByn odlade år 1542 38 1/2 seland fördelade på fem hemman. Namnet kommer av Åsberget, som är en brant bergås. Under byn låg Atje, ett möjligen lapskt ord som i så fall betydde ”dal med branta dalsidor”. Namnet har dock alltid uttalats ”Os” vilket på fornsvenska betydde ”mynning”.

Sidensjö hembygdsgård stod ursprungligen i Ås och är byggd 1750.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 470
Landareal 463
Åker ha 7,1 21,5 43,8 73,6
Äng ha 73,9 80,9 60,1
Svedjor och svedjeland 75
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 19 21 32 39 49
Kvigor 7 10 0 22
Hästar 3 5 6 17
Får 21 47 39 69
Getter 13 29 0 0
Svin 6 8 7 14
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 44 90 84 88

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 153: Fäbodlämning 500 m norr om Hannsjön, se nedan.
Nr 158: Åstorpet, husgrunder från sågstuga och lador.
Nr 165: Åssågen, lämningar efter såg och kvarn.
Nr 173: Fångstgropsysten, på gränsen mellan Åstorpets och Stigs skogsskiften.

Fäbodar: Låg av allt att döma före 1750-talet på den plats dit Tegs fäbodar tvingades flytta efter klagomål från bl.a. prästen. Ås flyttade då sina fäbodar till nuvarande läge 500 m norr om Hannsjön. Byn hade inga fäbodar på hemskogen.

asfab
Ås fäbodar

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:42

%d bloggare gillar detta: