Sidensjös historia före år 1900

Björnböle

xbjornbole
Karta från 1798

zbjornbole
Björnböle idag

Byn skattade år 1544 för åtta och ett halvt seland fördelade på två hemman. Under 1500-talet var byn tidvis öde.Vid mitten av 1700-talet fanns där en bonde, men på 1798 års karta är det återigen två. Namnet anses ej ha uppstått ur ett personnamn utan mera troligt från förekomsten av björn., kanske ett björnide i närheten. Före 1559 kallades byn Getberget eller Getböle, ett namn som ännu under 1900-talet betecknar ett område i byns östligaste del. I Björnböle som i övriga mindre och perifera byar torde svedjebruket ha spelat ganska stor roll, alltså att man brände ner ett skogsområde och sådde i askan. Skogen i sig var ganska värdelös på den tiden, och den stora fördelen med svedjebruk var att det var svårt att beskatta.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 851
Landareal 847
Åker ha 3,8 23 32,5
Äng ha 2,7 26,7 35,1 22,3
Svedjor och svedjeland 27
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 8 27
Kvigor 4 9
Hästar 2 10
Får 6 22
Getter 4 0
Svin 0 3
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 11 38 42 53

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…  Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet: Inga

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:10

%d bloggare gillar detta: