Sidensjös historia före år 1900

Bölen

xbolen
Karta från 1799

zbolen
Bölen idag

Byn skattade år 1544 för 13 1/2 seland fördelade på två hemman. Under 1500-talet var byn tidvis öde, men från 1600-talet har bebyggelsen varit permanent och på 1799 års karta är det två hemman markerade. Namnet var ursprungligen Kutu eller Kutubölet med betydelsen ”backe”.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 525
Landareal 445
Åker ha 1,6 6,2 20,6 28,3
Äng ha 13,5 14,6 7,1
Svedjor och svedjeland 19
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 5 4 11 18
Kvigor 1 4 5
Hästar 2 2 4
Får 14 9 28
Getter 8 8 0
Svin 0 2 16
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 11 30 49 39

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 130: Fäbodlämning, se nedan. Enl. Raä revs fäboden omkring 1927.

Fäbodar: Ligger ca. tre km norr om byn. Byggnaderna flyttades omkring år 1920 efter att ha stått oanvända några år.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:22

%d bloggare gillar detta: