Sidensjös historia före år 1900

Bredåker

xbredaker
Karta från 1697

zbredaker
Bredåker idag

Byn skattade år 1542 för 10 1/2 seland fördelade på två hemman. Namnet betyder bred eller vidsträckt åker. Byn var tidvis öde under 15- och början av 1600-talet. Norra delen av byn kallades för Galänget i skrifter 1697 och 1790.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal (fjäll m Stig) 202 (756)
Landareal (fjäll m Stig 202 (738)
Åker ha 5,3 13,4 12,4 22,2 37,6
Äng ha 27,8 22,1 14,7 5,3
Svedjor och svedjeland
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 5 23 8 20
Kvigor 4 6 7
Hästar 3 2 5
Får 32 12 22
Getter 16 0 0
Svin 2 2 4
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 13 27 36 51

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 62: ”Rovaniemihacka”, funnen 1950 i ett dike som utgör gräns mot Hämra.
Nr 109: Anbyn, gårdstomt

Fäbodar: Strax öster om Hannsjön, ihop med Stig. På 1755 års fäbodkarta (av Daniel Laurin) delade man fäbodläge med Hämra och Stig på den plats där Hämras fäbodar ligger idag.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:15

%d bloggare gillar detta: