Sidensjös historia före år 1900

Brynge

xbrynge
Karta från1696

zbrynge
Brynge idag

Byn skattade i 1542 års jordabok för 27 seland fördelade på tre hemman. Namnet var ursprungligen Brynje, ”avbränt ställe”. Den första invånaren ska enligt traditionen ha hetat Rut och bott i ”Rutsvedja”, vilket ju stämmer bra med det nuvarande namnet. Beträffande den omfattande industriella verksamheten runt Bryngeströmmen se Ö-viks museums småskriftserie nr 27, ”Bryngeström; industrihistoria vid Nätraån.
Hela byn brann ner 1829 eller 1830. Det berättas att husen stod så nära varandra att småpojkarna kunde hoppa från tak till tak. Dagen när det brann blåste det kraftigt, så inget kunde räddas. Korna fick hysas in i Blåvik och Nätersjö. Endast en av bönderna hann få upp nytt hus och ladugård innan vintern. Enligt en annan uppgift skedde eldsvådan 1832.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal (fjäll) 193 (1276)
Landareal (fjäll) 192 (1029)
Åker ha 4,3 10,0 9,9 17,5 26,9
Äng ha 23,9 22,8 21,4 6,5
Svedjor och svedjeland
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 10 19 12 17 19
Kvigor 6 2 3 7
Hästar 4 2 3 5
Får 28 33 18 23
Getter 6 13 0 0
Svin 5 7 6 3
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 22 36 34 26

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 88:”Rovaniemihacka” av grönsten funnen under grävning för kraftstationsbygget 1924. Finns nu i hembygdsgården.
Nr 89: Dolk av rödbrun skiffer samt del av skafthålsyxa.

Fäbodar: Ligger ca. 1.5 km öster om Stor-Märraviken i Stor-Degersjön. På Daniel Laurins karta från 1755 (Westerdahl: Kulturhistoria kring Skuleskogen och Nätra fjällskog) delas fäbodarna med Nätersjö och detta förhållande varade fäbodtiden ut. Brynge har aldrig haft några fäbodar på hemskogen.

bryngefab
Nättersjö och Brynge fäbod

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:18

%d bloggare gillar detta: