Sidensjös historia före år 1900

By

xby
Karta från 1696

zby
By idag

Byn skattade år 1542 för 38 1/2 seland fördelade på tre hemman. Namnet var tidigare Österby, och beteckningen By avsåg till långt in på 1600-talet Öster- och Västerby tillsammans. Dessa byar anses utgöra den äldsta bebyggelsen vid Bysjön och kan då ha hetat Sidensjö, vilket sedermera överflyttades på hela socknen. By ägde före storskiftet och kanske även senare en äng i Bredåkers ägor som kallades Ånäset och låg ungefär där fotbollsplanen är idag. Se även ”Medeltid” och ”Bysjön”

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal (fjäll) 448 (775)
Landareal (fjäll) 448 (649)
Åker ha 11,0 10,3 14,0 40,6 66,3
Äng ha 33,7 44,4 55,0 23,3
Svedjor och svedjeland

År 1620 redovisades åkerarealen gemensamt med Västerby.

År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 16 23 30 23 41
Kvigor 8 10 4 14
Hästar 4 6 5 11
Får 34 65 26 24
Getter 18 33 0 0
Svin 3 16 5 8

Åren 1571 och 1621 redovisades By tillsammans med Västerby.

År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 36 53 75 81

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 4: Fångstgropsystem, vid gränsen mellan By och Västerby NO om Stordegersjön.
Nr 7: Stenåldersboplats, 250m SO om hällmålningen i Åbodsjön.
Nr 8: Stenåldersboplats, 50m söder om Nr 7.
Nr 9: Stenåldersboplats, på udde omedelbart söder om bron vid Strupen.
Nr 23: Fyndplats, 450m söder om hällmålningen i åbodsjön.
Nr 92: Tjocknackig stenyxa av rödaktig bergart, funnen vid sjöstranden på ca. 3 dm djup.

Fäbodar: Ligger vid Byviken mellan Åbodsjön och Hinnsjön. Det fanns inget behov av fäbodar på hemskogen, eftersom den aldrig ligger längre än 2.5 km från byn. I fäboden fanns 1869 4 stugor för bönder, 1910 3 st och 1920 2st som brukades till 1933 som var sista året. De sista fäbodpigorna hette Karolina Edin och Anna Edin. Förutom korna medtogs även förejulskalvarna och fåren till fäboden, samt mot slutet av 1800-talet även hästen. Mot hösten ville korna gärna äta kosopp, och brukade då komma så långt från fäbodvallen att de inte kom hem på kvällen.

Butsjöböle, som gränsar till By på Själevadssidan arrenderade mark för fäbodar på Byskogen strax öster om Stor-Degersjön.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:19

%d bloggare gillar detta: