Sidensjös historia före år 1900

Hållen

xhallen
Karta från 1697

zhallen
Hållen idag

Byn skattade år 1544 för sex seland. Under 1500-talet och början av 1600-talet var byn tidvis öde men alltsedan dess har den varit permanent bebyggd. Namnet betyder ”backe”.Enligt traditionen skulle Hållen ha haft samma möjlighet som alla andra ”inbyggda” byar att få sig tilldelat mark på allmänningen, men tackat nej.

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 82
Landareal 82
Åker ha 1,3 1,1 4,9 17,6
Äng ha 5,6 12,8 3,8
Svedjor och svedjeland
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 2 5 5 9
Kvigor 1 1 4
Hästar 1 1 3
Får 14 4 11
Getter 6 0 0
Svin 0 1 1
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 3 16 18 17

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet: Inga

 

Fäbodar: Hållen, Näs och Kläppen delade på Nybodarna. Dessa låg enligt en uppgift från Hjalmar Thelin från Näs ursprungligen vid Gamboberget ca. 2 km norr om nuvarande läge dit de flyttades före 1850. Man har hittat årtalet 1767 inhugget i resterna av en eldstad vid det gamla fäbodstället. På ekonomiska kartan är dock denna ruin markerad Anundsböle.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:33

%d bloggare gillar detta: