Sidensjös historia före år 1900

Hämra

xhamra
Karta från 1697

zhamra
Hämra idag

Byn skattade år 1542 för 46 seland fördelade på fyra eller fem hemman. Namnet är ett s.k. vin-namn, dvs det hade den ursprungliga ändelsen -vin eller -vini. Denna kommer från det gotiska winja som betyder betesmark medan den första delen av namnet anses betyda ”hammar” (berg i dagen). Namn med -vin-ändelser är mycket gamla och anses gå tillbaka till tiden före år 1000 e.kr. En del av Hämra 1:1 kallas Mon och betecknas som utjord i lantmäterihandlingar från 1760-talet.

Hülphers nämner att Hämra har en gästgivargård år 1780

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal (fjäll) 633 (991)
Landareal (fjäll) 629 (948)
Åker ha 7,8 11,1 24,9 53,8 75,8
Äng ha 26,7 68,0 36,5 6,0
Svedjor och svedjeland 9

I siffrorna för storskiftestiden ingår hela Anbyn, trots att byn ägdes gemensamt med Bredåker och Stig.

År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 23 26 25 29 51
Kvigor 10 9 9 15
Hästar 5 3 8 11
Får 33 58 26 41
Getter 18 23 6 0
Svin 5 11 6 14
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 44 92 68 62

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 61: Milstolpe, vid Hämra 5:1
Nr 62: ”Rovaniemihacka”, funnen 1950 i ett dike som utgör gräns mot Bredåker.
Nr 109: Anbyn, gårdstomt
Nr 137: Fäbodlämning, Lidbodarna. Se nedan
Nr 151: Fäbodlämning, fjällskogen. Se nedan.

Fäbodar: Ligger vid Bodtjärnen norr om Stor-Degersjön. På 1755 års karta låg fäbodarna på samma ställe, men delades med Bredåker och Stig. Hämra hade tidigare även fäbodar på hemskogen. Dessa låg strax öster om Lidberget ca. fyra km väster om byn, och övergavs omkring 1875. Fäboden på fjällskogen användes sista gången 1931. Man odlade grönfoder och även rovor i anslutning till bovallen.

hamrafab
Hämra fäbod. Arvid Häggkvist och två av hans söner
bärgar hö för att ta hem till Stordegersjö

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:36

%d bloggare gillar detta: