Sidensjös historia före år 1900

Källom

xkallom
Karta från 1793

zkallom
Källom idag

Byn skattade år 1542 för 16 seland fördelade på fyra hemman. Namnet är förmodligen bildat av ordet ”källa”. Namnändelsen -om eller -um anses ursprungligen ha varit -hem, vilket ännu är fallet i Norge och Danmark liksom på Gotland. De anses beteckna ”moderbyar” som anlagts före grannbyarna. Detta stämmer också in på deövriga -um och -om namnen i Sidensjö, alltså Siljom och Solum.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 1196
Landareal 1188
Åker ha 3,0 15,8 54,5 56,9
Äng ha 54,4 103,0 34,3
Svedjor och svedjeland 31
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 9 12 13 24 37
Kvigor 4 4 4 20
Hästar 2 2 4 10
Får 18 24 19 50
Getter 9 19 2 0
Svin 4 6 4 6
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 31 65 73 64

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 121: Fäbodlämning, se nedan.

Fäbodar: Ligger knappt tre km nordnordväst om byn.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:40

%d bloggare gillar detta: