Sidensjös historia före år 1900

Kläppen

xklappen
Karta från 1697

zklappen
Kläppen idag

Byn skattade år 1544 för 34 seland fördelade på fyra hemman. Namnet betyder ”bergkulle”. Fastböle (se ”Byar”) utjord har alltsedan 1600-talet fungerat som fäbodställe åt Kläppen. På 1860-talet blev t.o.m. ett stycke av fäbodvallen uppodlad. En man vid namn Munte eller Munter ska ha fått Fastböle som gåva.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 332
Landareal 321
Åker ha 4,9 7,7 10,2 22,8 39,6
Äng ha 22,9 23,5 30,7 13,8
Svedjor och svedjeland
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 13 11 20 22 20
Kvigor 2 3 4 7
Hästar 2 3 4 5
Får 14 39 21 41
Getter 6 20 0 1
Svin 0 5 5 3
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 25 43 37 38

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr: 50: Skärvstensområde.
Nr: 108: Gårdstomt och fäbodvall, Fastbölesliden. Strax söder om Grätnäsån.
Nr: 112: Stenyxa, funnen vid landsvägsbygge 1927 nära gränsen mellan Kläppen och Näs.

Fäbodar: Fäbodar: Hållen, Näs och Kläppen delade på Nybodarna. Dessa låg enligt en uppgift från Hjalmar Thelin från Näs ursprungligen vid Gamboberget ca. 2 km norr om nuvarande läge dit de flyttades före 1850. Man har hittat årtalet 1767 inhugget i resterna av en eldstad vid det gamla fäbodstället. På ekonomiska kartan är dock denna ruin markerad Anundsböle.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:38

%d bloggare gillar detta: