Sidensjös historia före år 1900

Myrbohöjden

xmyrbohojden
Karta från 1824

I maj 1824 ansökte kronobåtsmannen Carl Petter Jätte från Djupsjö, Skorped och torparen Salomon Jacobsson från Mosjö gemensamt om tillstånd att anlägga nybyggen på Myrbohöjden. De fick avslag men överklagade till kungen. Läget för det tänkta nybygget angavs till en halv mil från Myre och Nybyns fäbodar. Bönderna i dessa byar protesterade och ansökte för säkerhets skull själva om att få anlägga ett nybygge. Detta beviljades och nybygget kom att ha de båda fäbodvallarna som bas. I beskrivningen till den karta som upprättades står om Myrevallen: ”består av något stenbunden sandjord, och således svår att odla till åker; men upptages ändå som tjänligt åkerland enär ej bättre finnes…”. Skogsmarken beskrevs som bitvis ”steril mark” och om skogen sägs att den ”efter afhuggning fordrar den längsta tid som någon skog kan påräknas till återväxt”.

Att livet på Myrbohöjden var hårt kan man ana när man ser att arrendatorerna på 1850- och 60-talen inte stannade särskilt många år.

Skattetalet var enligt 1855 års skatteresolution 42 1/4 seland av vilka största delen fram till ett beslut av kammarkollegium 1915 tillhört Myre och resten tillhört Nybyn.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 3068
Landareal 2990
Åker ha 4,1 3,0
Äng ha 46,8 9,0
Svedjor och svedjeland 46
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 4
Kvigor 3
Hästar 1
Får 5
Getter 0
Svin 0
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 16 17 6

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 159: Fäbodlämning, Östra Myrboh. (f.d. Myre fäb.)
Nr 160: Fäbodlämning, Västra Myrboh. (f.d. Djupsjö och Nybyns fäb.)
Nr 166: Lämningar av Tjelsbosågen, vid Kälsbodbäcken.
Nr 167: Fäbodlämning, n.ö. om Ladutjärnen. Fäboden ifråga har använts en kort period av Myre;se vidare under Myre.
Nr 172: Kolugnslämning, ev. från 1940-talet då kol framställdes i ganska stor skala på Myrbohöjden.

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:41

%d bloggare gillar detta: