Sidensjös historia före år 1900

Näs

xnas
Karta från 1769

znas
Näs idag

Byn skattade år 1544 för 36 seland fördelade på fyra hemman. Namnet kommer av byns läge på ett näs i Drömmesjön.

Den 20 Maj 1583 var en olycksdag för byn. Johan Nordlander ( Drag ur livet…..) återberättar följande utdrag:

”Olaus Martini, kyrkotjänare i Sidensjö i Ångermanland, intygar den 17 Juni 1583 med socknens 12 edsvurne män, att på andra dagen Pingesdag, som var den 20 maj, medan folket allt var i kyrkan, avbrann (det Gud sig förbarme) en by i samma socken, benämnd Näset, uti vilken sex bönder bodde, så att där platt intet undanslapp, som ovan knutstenan var. Mycken boskap blev ock uppbränd, och äro nu dessa fattiga sex bönder uti så stor fattigdom komne, att de icke hava ett brädeskiull över de och deras fattiga hustrurs och små barns huvud utan måst som oskäliga kreatur under hård väderlek ligga under bar himmel.”

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 583
Landareal 464
Åker ha 7,0 14,5 34,8 64,9
Äng ha 45,9 67,5 28,6
Svedjor och svedjeland 11
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 20 11 20 28 37
Kvigor 2 4 7 25
Hästar 2 4 4 13
Får 17 42 31 78
Getter 4 24 0 0
Svin 2 9 4 8
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 38 73 90 118

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 33: Stenåldersboplats, i södersluttningen mot Drömmesjön.
Nr 34: Spetsliknande redskap funnet på Näsuddens östra sida. Nu på hembygdsgården.
Nr 35: Kvartsavslag, Näsuddens östra sida.
Nr 36: Stenåldersboplats, Näsuddens östra sida.
Nr 37: Stenåldersboplats, Näsuddens södra sida, öster om nr.33.
Nr 38: Stenåldersboplats, väster om nr. 33.
Nr 39: Fyndplats för 2 st hackor av ”norrbottenstyp”, ett bryne och en yxa.
Nr 40: Stenåldersboplats, i södersluttningen mot Drömmesjön.
Nr 46: Solums gamla tomt. nordväst om dagens Solum.
Nr 47: Stenhacka/bryne
Nr 104: Grav på Näs 5:1.
Nr 105: Torplämningar.
Nr 112: Stenyxa, funnen vid landsvägsbygge 1927 nära gränsen mellan Kläppen och Näs
Nr 113: Spets av kvarts.
Nr 114: Stenyxa funnen 1879 på samma ställe som nr. 112.
Nr 115: Skifferspets, yxa, halv skafthålsyxa

Fäbodar: Fäbodar: Hållen, Näs och Kläppen delade på Nybodarna. Dessa låg enligt en uppgift från Hjalmar Thelin från Näs ursprungligen vid Gamboberget ca. 2 km norr om nuvarande läge dit de flyttades före 1850. Man har hittat årtalet 1767 inhugget i resterna av en eldstad vid det gamla fäbodstället. På ekonomiska kartan är dock denna ruin markerad Anundsböle.

nybodarna

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:12

%d bloggare gillar detta: