Sidensjös historia före år 1900

Nätersjö

xnatersjo
Karta från 1696

znatersjo

Nätersjö idagByn skattade år 1543 för 26 1/2 seland. Namnets första led är bildat av samma ord som Nätra, som troligen betyder ”våt, fuktig” vilket här kan ha syftat på sjöns stränder. Ev. har Drömmesjön tidigare hetat Nätersjön. Förste invånaren ska enligt traditionen ha hetat Hämming.

Nätersjö är den enda byn i Sidensjö som har begåvats med en egen bok, sammanställd av Conny och Mikael Uhlin. Se deras hemsida för mera information

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 338
Landareal 267
Åker ha 3,3 4,6 8,2 17,6 24,1
Äng ha 5,1 9,1 19,2 9,0
Svedjor och svedjeland 16
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 8 7 9 8 15
Kvigor 1 3 2 4
Hästar 1 2 2 2
Får 8 27 10 14
Getter 5 8 4 0
Svin 1 4 2 2
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 8 37 22 31

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 16: Stenåldersboplats, Storön, Hinnsjön.
Nr 83: Vårdkase + sentida ristningar, Vårdkasberget.
Nr 84: Bebyggelselämning, Vårdkasberget. Väktarstuga för vårdasen.
Nr 85: Vårdkase, Nätersjöberget (Signalen).
Nr 86: Stenmur, följer nuvarande och gammal gräns mellan Nätersjö och Å.
Nr 94: Lösfynd, pilspetsar. Funna vid sjöstranden.
Nr 95: Lösfynd, kniv/spjutspets/yxa. Funna i början av seklet.
Nr 96: Stenåldersboplats, vid sjöstranden.
Nr 97: Stenåldersboplats, vid sjöstranden.
Nr 98:Stenåldersboplats, Storön, Hinnsjön.
Nr 99: Stenåldersboplats, Storön, Hinnsjön.
Nr 100: Stenåldersboplats, Storön, Hinnsjön.
Nr 101: Fyndområde för kvartsavslag, Storön, Hinnsjön

Fäbodar: Enl. Laurins karta från 1755 delades fäbodarna med Brynge. Detta förhållande varade tills fäbodsverksamheten upphörde i början av 1900-talet. Nätersjö har aldrig haft några fäbodar på hemskogen.

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:14

%d bloggare gillar detta: