Sidensjös historia före år 1900

Nyland

xnyland
Karta från 1696

znyland
Nyland idag

Byn skattade år 1542 för 94 1/2 seland fördelade på sju hemman och var därmed den överlägset största byn i Sidensjö. Namnet betyder ”nyodling” vilket visar att byn inte tillhör dom allra äldsta. Att den ändå var så stor redan på 1500-talet tyder på att den bebotts av driftigt folk. Under Nyland ligger Raddbacken (radd betyder ”stenig slåtter”). Enligt Vestin: ”Kulturgeografiska studier….” låg området Hållen ( ej att förväxla med byn Hållen i södra Sidensjö, se även Västerby) år 1559 med sex seland under Nyland och var redan då permanent ödeby.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 1438
Landareal 1358
Åker ha 15,4 18,4 26,3 48,4 101,0
Äng ha 77,3 97,3 87,0 36,8
Svedjor och svedjeland 202
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 49 53 52 64 72
Kvigor 17 15 16 25
Hästar 11 7 10 23
Får 46 122 61 89
Getter 26 62 4 1
Svin 18 23 20 21
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 72 104 125 153

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 63: Vägbank, gamla landsvägen som gick längs ån med en bro öster om nuvarande läge.
Nr 66: Dubbeleggad yxa funnen på Nyland 3:6.
Nr 162: Fäbodlämning, sydväst om Hannsjön, se nedan.

Fäbodar: Ligger knappt tre km norr om Nybyn, men låg tidigare 900 m NNV om nuvarande läge. Tidigare hade Nyland också (enl. ”Kulturgeografiska studier…”) fäbodar på kronoallmänningen, alltså i Hinnsjöområdet. Dessa låg unefär 1 km västsydväst om Hannsjöns sydvästspets i en norrsluttning. I samband med skiftningen av kronoallmänningen ansåg nylandsbönderna att de hade tillräckligt hög skatt förut och avsade sig fjällskogen för att slippa skatten. Det berättas att när de fick anledning att tro att detta innebar att de skulle bli tvungna att ta emot ”understöd till inbyggda och skoglösa byars fullsutenhet”, så grät de. Enligt ett dokument från 1798 hade de dock rättighet att tills vidare begagna fäbodar på allmänningen. Av samma dokument framgår vidare att byn gemensamt sökte delaktighet i fjällskogen. Fäbodverksamheten upphörde omkring 1920.

nylandfab
Nylands fäbodar 1902

Written by Annika

24 juni, 2013 den 08:53

%d bloggare gillar detta: