Sidensjös historia före år 1900

Ödsbyn

xodsbyn
Karta från 1697

zodsbyn

Ödsbyn idagByn skattade år 1542 för 29 seland fördelade på tre hemman.Namnet betyder ”öde by” och kan bero på att den nuvarande bybildningen föregicks av något försök till uppodling som misslyckades.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal (fjäll) 217 (521)
Landareal (fjäll) 215 (504)
Åker ha 2,5 6,4 10,3 51,5 53,1
Äng ha 31,7 42,6 21,2 13,8
Svedjor och svedjeland 12
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 10 9 6 30 23
Kvigor 2 1 6 9
Hästar 2 1 6 7
Får 15 12 30 6
Getter 5 9 0 0
Svin 2 2 8 7
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 31 43 35 40

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 64: Ämne till skafthålsyxa.
Nr 65: Stenåldersboplats.
Nr 138: Fäbodlämning, se nedan.

Fäbodar: Låg 2.5 km väster om Grätnäs. Sista året fäbodarna användes var 1906 eller 1907. Tidigare (1755) var läget ungefär två km söder om Å fäbodar där man delade fäbod med Österby. Dessa hyrdes senare ut till Lövsjö i Själevads socken.

odsbyfab

Ödsbyns fäbodar 

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:45

%d bloggare gillar detta: