Sidensjös historia före år 1900

Österkäl

 

xosterkal
Karta från 1773

zosterkal

Österkäl idagByn skattade år 1542 för 22 seland fördelade på tre hemman. Beträffande namnets ursprung se Västerkäl. Enligt traditionen uppodlades Österkäl före Västerkäl.Under byn ligger ett område vid Nätraån med beteckningen ”Härstackstorpet”.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 669
Landareal 661
Åker ha 8,7 14,1 23,5 52,3
Äng ha 29,2 54,4 29,9
Svedjor och svedjeland

År 1620 redovisades åkerarealen gemensamt för Öster- och Västerkäl

År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 11 22 36 27 36
Kvigor 7 6 3 13
Hästar 4 5 4 10
Får 14 86 35 64
Getter 13 52 0 0
Svin 3 14 4 12

Åren 1571 och 1621 redovisades Öster- och Västerkäl gemensamt.

År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 28 81 76 91

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 145: Fäbodlämning, se nedan.

Fäbodar: Ligger 1.5 km söder om Källom.

ostkalfab
Österkäls fäbodar

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:47

%d bloggare gillar detta: