Sidensjös historia före år 1900

Överå

xovera
Karta från 1697

zovera

Överå idagByn skattade år 1543 för 19 seland fördelade på två hemman. Ursprungligen var namnet Å men det ändrades omkring 1550 för att undvika förväxling med Å vid Drömmesjön. År 1559 användes även beteckningen Bårå.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 1107
Landareal 1106
Åker ha 3,8 8,1 10,1 28,2 85,6
Äng ha 24,3 14,4 130,3 102,3
Svedjor och svedjeland 98
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 17 16 15 13 54
Kvigor 4 4 3 18
Hästar 2 4 4 17
Får 17 36 14 72
Getter 11 26 0 6
Svin 2 6 4 6
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 22 96 126 176

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 120: Ridsporre, funnen 1936.
Nr 122: Fäbodlämning, se nedan.
Nr 125: Torplämning, Överå 1:11.
Nr 126: Kvarnlämning.
Nr 127: Torplämning, ”Grundströmshägna”, Överå 1:11.
Nr 128: Torplämning, Nirs-Pers torpet, Överå 2:6.
Nr 129: Fägata, 550m x 20m
Nr 131: Galtarsbacken (skrömtplats).
Nr 132: Linsänkningsplats.

Fäbodar: Låg 2.5 km sydsydost om byn. Enligt Kulturgeografiska studier… av Vestin har Överå haft en fäbod på Kronoallmänningen som inte kunnat lokaliseras. Det kan kanske vara de lämningar som finns strax norr om Ladutjärnen tre km öster om Myrbohöjden (se också under Myre). På denna plats fanns dock inga fäbodar markerade på 1755 år karta.

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:49

%d bloggare gillar detta: