Sidensjös historia före år 1900

Pålsböle

xpalsbole
Karta från 1777

zpalsbole
Pålsböle idag

Byn skattade år 1542 för 14 seland. Från 1500-talets mitt till 1700-talets mitt var byn öde. Därefter var byn permanent bebodd. Byn, som även kallades Sörbölen tillhörde byamännen i Näs, Kläppen och Hållen. Namnets förled kommer av mansnamnet Pål eller Paulus. Enligt en anteckning av J. Strindlund har Pålsböle under en tid varit fäbod, oklart under vilken by.

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 1354
Landareal 1261
Åker ha 1,7 3,4 6,2
Äng ha 8,1 3,5 4,0
Svedjor och svedjeland 10
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 5 4 3
Kvigor
Hästar
Får 2
Getter
Svin
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 3 33 30 29

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 157: Altaret, en sten vid gamla vägen från Nybodarna till de fäbodar som låg mellan Hannsjön och Hinnsjön. Vid Altaret vilade man och offrade en sten eller ett mynt för god tur.

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:19

%d bloggare gillar detta: