Sidensjös historia före år 1900

Rössjö

xrossjo
Karta från 1697

zrossjo

Rössjö idagByn skattade år 1542 för 28 seland fördelade på fyra hemman. Från början tillhörde byn Nätra socken men gavs bort som bröllopsgåva någon gång före 1536 av en kyrkoherde i Nätra till dennes måg, som var komminister i Sidensjö kapellförsamling. Namnets ursprung är oklart men några teorier är (enl. Bucht) ”rör”(=vass) eller ”rua”(=ruda). Rössjö hade två storskiften, 1697 och 1794.
År 1764 trodde man att man upptäckt en kopparmalmfyndighet i Rössjö, men den befanns senare vara ej brytvärd.
Laga skiftet företogs 1882.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 1237
Landareal 1193
Åker ha 5,0 8,0 12,5 47,3 64,2
Äng ha 40,1 48,7 95,8 38,1
Svedjor och svedjeland 21
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 11 12 15 16 33
Kvigor 2 5 1 13
Hästar 2 3 4 8
Får 14 35 16 32
Getter 0 23 2 0
Svin 0 5 4 8
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 27 74 105 91

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 80: Rössjö gamla bytomt.
Nr 106: Fäbodlämning, enl. uppg. nordväst om Bjällsta. Då denna mark tillhör Sunnansjö i Nätra är det oklart vilken fäbod som avses.

Fäbodar: Till år 1755 hade Rössjö sina fäbodar på Nätra fjällskog där nuvarande Viksbodarna ligger ca. 3.5 km söder om Rössjö. Detta förhållande berodde på att de ”utaf gammalt brukat dem”. Detta år ansökte dock Eden och Vik i Nätra om att få överta Rössjö fäbodar. Rössjöborna protesterade, hänvisande till sina ”svaga hemmanslägenheter i åker och äng”. De förlorade fäbodarna, men fick behålla mulbetet, d.v.s. rätten att ha korna på skogen.
Byn Björkåbäck i södra Nätra arrenderade fäbodrätt inom Rössjö bys ägor mellan 1812 och 1912.

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:24

%d bloggare gillar detta: