Sidensjös historia före år 1900

Skureå

xskurea
Karta från 1767

zskurea

Skureå idagByn skattade år 1544 för 37 seland fördelat på fyra hemman. Namnet kan syfta på något djupt nerskuret ställe i terrängen, t.ex. Nätraån. En del av byns mark norr om Galasjön såldes år 1816 som utjord till en Henrik Linde och fick namnet Lindesmark. Denna utjord såldes sedan till byn Östergensjö i Anundsjö. Västra halvan av Skureå kallades Ris, och detta namn lever kvar som namn på ett av torpen i västra Skureå. Ett stycke från ån finns en hög som kallats ”Kettilsgraven” Enligt traditionen var Kettil på Ris en av de som byggde kyrkan. Högen undersöktes av nyfikna ortsbor omkring 1925, men de fann bara förkolnade trärester.

På Anundsjö ting i aug. 1672 klagade kyrkoherden Olof Zacharias Anzenius och bönderna från Galasjö över att Skureå byamän ”med uppsåt gått till deras fäbodar och bränt dem upp”. Skureåbönderna försvarade sig med att de ansåg att fäbodarna ifråga stod på deras mark. Det fanns dock ett tingsprotokoll från 1662 som slog fast att Galasjö ”af urminnes fäbodarna där haft och dem oklanderligt njuta och behålla bör”. Skureåmännen dömdes att böta 40 mark.
Samma fäbod brändes ned ytterligare en gång då den sista fäbodpigan av leda och ensamhet tände på för att få slut på vistelsen där. Och slut blev det; hon dömdes till stegel och hjul, d.v.s. avrättning och styckning varefter kroppsdelarna spikas fast på ett vagnshjul som sätts upp horisontellt på en stolpe. Lagen tillämpades lite annorlunda för kvinnor än för män.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 1545
Landareal 1411
Åker ha 7,8 16,0 37,4 63,4
Äng ha 106,1 94,4 39,9
Svedjor och svedjeland 8
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 19 22 23 31 43
Kvigor 6 7 9 13
Hästar 3 4 7 11
Får 20 38 35 48
Getter 18 29 2 0
Svin 1 7 4 10
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 41 58 92 100

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 117: Skafthålsyxa funnen 1966 vid Lindesmark 1:1. Förvaras på Anundsjö hembygdsgård
Nr 118: Fäbodlämning/Avrättningsplats. Östergensjöbodarna norr om Galasjön.
Nr 119: Fäbodlämning, se nedan.
Nr 146: Fäbodlämning, Gammbodarna. Har tillhört Galasjö men ligger på Skureås ägor. Väster om nr. 118 och nr. 119.
Nr 150: Källa, ”Trefaldighetskällan” ska finnas längs Rudtjärnsbäcken.
Nr 171: ”Tarmkyrkan”, 2 stora och 4 små stenblock som bildar 2 grottor.
Nr 174: Kettilsgraven, se texten ovan..

 

Fäbodar: Ligger ca tre km norr om byn, strax väster om Bölens fäbodar (Raä nr. 119). Inom fäbodområdet finns också en källa som kallades Spirak.

skureafab
Skureå fäbodar

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:27

%d bloggare gillar detta: