Sidensjös historia före år 1900

Stig

xstig
Karta från 1697

zstig

Stig idag Byn skattade år 1542 för 21 1/2 seland fördelade på två hemman. Namnets ursprung anses oklart. Inom byn finns Stigenstorpet, som har varit namn på ett torp, uppkallat efter en båtsman Stig.

HEMSIDA OM STIG:Sven-Erik Nordin har gjort en hemsida som bl.a.handlar om Stigs historia.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 236
Landareal 236
Åker ha 2,6 6,8 11,3 22,3 21,4
Äng ha 14,5 20,5 20,9 18,2
Svedjor och svedjeland
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 10 11 9 10 18
Kvigor 1 2 2 6
Hästar 1 1 2 4
Får 14 21 9 9
Getter 6 9 2 0
Svin 0 3 1 4
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 10 13 11 16

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 109: Anbyn, gårdstomt.
Nr 155: Fäbodlämning, se nedan.

Fäbodar: Ligger vid Hinnsjövägen ca. 750m öster om Hannsjön och delas med Bredåker. 1755 låg Stigs fäbodar ihop med Hämra och Bredåker på den plats där Hämras fäbodar är idag.

stigfab
Stigs och Bredåkers fäbodar

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:30

%d bloggare gillar detta: