Sidensjös historia före år 1900

Teg

xteg
Karta från 1805

zteg

Teg idagByn skattade år 1542 för 22 seland fördelade på fyra eller fem hemman. Namnet betyder ”åkerbit eller annan äga, avgränsad av diken”.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal (fjäll) 565 (399)
Landareal (fjäll) 565 (388)
Åker ha 4,0 12,3 13,3 31,0
Äng ha 27,3 32,9 18,9
Svedjor och svedjeland 31
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 12 12 16 20 29
Kvigor 3 2 4 9
Hästar 2 2 4 8
Får 14 32 24 36
Getter 7 11
Svin 3 4 4 8
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 31 57 52 46

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Vissa byar i Sidensjö  hade bytt till sig rätt till strömmingsfiske längs Nätrakusten mot att nätraborna fick ha fäbodar på Sidensjö fjällskog. Sven Bodin från Trysunda, numera bosatt i Stockholm har tipsat om att en vik utanför Köpmanholmen som kallas Texviken eller Täcksviken enligt muntliga uppgifter användes för fiske av bönder från Teg.

Den något omotiverade bukten i gränsdragningen mot kyrkans skog direkt norr om byn härrör från en dom i Ångermanlands lagmansrätt 1805 där det fastslogs att ”Tegs byamän härefter som hittills bibehållas vid ifrågavarande på Sidensjö prästebords stomjord belägna med gård och vård försedda äng”. Enligt traditionen skänktes området ursprungligen som brudgåva till Teg.

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 43: Fjärdningssten, längs gamla kyrkvägen.
Nr 44: Sentida ristning, fjärdningssten.
Nr 45: Vägbank, gamla kyrkvägen.
Nr 143: Vägmärke/sten belägen längs ”Slamparvägen” mellan Teg och Vik. (se vidare under Vik).
Nr 154: Fäbodlämning, nya läget.
Nr 163: Fäbodlämning, gamla läget.
Nr 168: Gruvhål/skärpningar på Skalberget.

Fäbodar: Ligger ca. tre km sydväst om Grätnäs och nordväst om den stora Grässemyran (nr 154 ovan). Före 1750-talet låg fäbodarna direkt söder om Grässemyran (nr. 163 ovan), drygt två km sydost om nuvarande läge men tvingades flytta då det gamla läget ”torde tränga Pastoren och Hämbras fäbodar”. På det nya stället låg dessförinnan Ås fäbodar, som flyttade till sitt nya läge norr om Hannsjön. På hemskogen har man för länge sedan använt ”bumeli-bodarna” som låg ca. 400 m öster om den västra spetsen av Tegs hemskog. Var namnet kommer ifrån vore intressant att veta. Enligt en uppgiftslämnare kallades de också för Väst-Lidbodarna (Lidbodarna längre österut tillhörde Hämra).

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:32

%d bloggare gillar detta: