Sidensjös historia före år 1900

Västerby

xvasterby
Karta från 1696

zvasterby

Västerby idag Byn skattade år 1542 för 38 seland fördelade på tre hemman. Under Västerby låg då (enl. Bucht) Hållen (eller ”Halla”), ett område närmast norr eller väster om Tuve och ej att förväxla med byn Hållen i södra Sidensjö. Långt in på 1900-talet tjänade detta Hållen som fäbod åt två hemman i Västerby som således hade fäbodar på två ställen.Enl. Kulturgeografiska studier… av Josef Vestin utnyttjade hela Västerby Hållen en vecka före och en vecka efter ”långfjället”, dvs sommarvistelsen i de ordinarie fäbodarna.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal (fjäll) 206 (1088)
Landareal (fjäll) 206 (816)
Åker ha 11,0 9,1 10,9 16,3 37,0
Äng ha 25,2 30,9 56,7 40
Svedjor och svedjeland

Åkerareralen 1620 är redovisad tillsammans med By.

År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 15 23 30 19 28
Kvigor 8 10 5 6
Hästar 4 6 5 8
Får 34 65 23 53
Getter 18 33 0 0
Svin 3 16 5 6

Åren 1571 och 1621 redovisades Västerby och By gemensamt

År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 29 55 42 55

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 4: Fångstgropsystem, vid gränsen mellan By och Västerby NO om Stordegersjön.
Nr 10: Stenåldersboplats, udden mellan Långviken och Dödviken i Hinnsjön.
Nr 11: Stenåldersboplats, Hinnsjön.
Nr 12: Stenåldersboplats, NV om Dödviken.
Nr 13: Stenåldersboplats, Skräbbudden, Hinnsjön.
Nr 14: Stenåldersboplats, Karfäreln, Hinnsjön.
Nr 18: Stenåldersboplats, på ö norr om Gåsviken, Hinnsjön.
Nr 68: Fäbodlämning, ”Halla”. Se vidare under /Byar.
Nr 102: Stenåldersboplats, udden mellan Långviken och Dödviken.
Nr 161: Fångstgropar, förmodligen en del av samma system som Nr 4.

Fäbodar: Ligger några hundra meter från Hinnsjöns sydvästra strand. Verksamheten upphörde omkring 1928. De sista fäbodjäntorna var Tilda och Hildur Tjäder. En inhägnad slåtteräng fanns vid fäboden.

Hållens utjord användes som hemfäbod på hösten.

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:35

%d bloggare gillar detta: