Sidensjös historia före år 1900

Västerkäl

xvasterkal
Karta från 1774

zvasterkal

Västerkäl idagByn skattade år 1542 för 29 seland fördelade på fyra hemman. Namnet betyder ”något försumpad granskog ”. P.g.a. byns relativa avskildhet fick de olika delarna namnen ”Australien, Afrika, Amerika och Indien.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 954
Landareal 941
Åker ha 8,7 14,1 67,0 90,5
Äng ha 43,3 96,6 65,9
Svedjor och svedjeland 39

År 1620 redovisades Öster- och Västerkäl gemensamt

År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 15 22 36 30 43
Kvigor 7 6 1 14
Hästar 4 5 7 11
Får 14 86 40 31
Getter 13 52 0 0
Svin 3 14 5 7

Åren 1571 och 1621 redovisades Öster- och Västerkäl gemensamt

År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 38 58 95 98

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier… 

Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 140: Fäbodlämning, se nedan.
Nr 141: Sentida ristning. Vid ”Slamparvägen” på sydligaste delen av Västerkäls skog fanns ett viloställe där det fanns en stubbe med många namn och årtal inristade.
Nr 149: Del av sländtrissa, inlämnad till Nordiska museet 1896.

Fäbodar: Ligger ca. 3 km sydväst om byn

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:37

%d bloggare gillar detta: