Sidensjös historia före år 1900

Vik

xvik
Karta från 1697

zvik

Vik idagByn skattade år 1542 för 6 seland. År 1697 kallas byn för fäboställe under Grätnäs. År 1768 betraktades byn fortfarande som fäbod men hade en bofast torpare med familj. Byn låg vid en vik av Grätnässjön, därav namnet. En muntlig tradition anger att en av de första innevånarna i Sidensjö var en rik man vid namn Silver i Vik som hade silverskor på hästen. Han ska ha drunknat i Grätnässjön med hela sitt sällskap en julmorgon på väg till kyrkan utanför den udde som än idag på kartan kallas för ”Rikmansudden”. Det är möjligt att den traditionen har samma ursprung som traditionen om Silver i Klöfsnäs, men att Rikmansudden verkligen existerar ger ju en viss tyngd åt Vik som Silvers rätta hem.

 

år 1620 år 1700 Storskiftet omkring år 1800 Laga skiftet omkring år 1860 år 1927
Total areal 460
Landareal 397
Åker ha 4,9 5,5
Äng ha 2,9 4,9 8,0
Svedjor och svedjeland
År 1559 År 1571 År 1621 År 1768 År 1915
Kor 4 2 3
Kvigor
Hästar 1
Får 5
Getter 3
Svin 1
År 1768 År 1860 År 1880 År 1900
Människor 5 8 10 7

Ovanstående tabelluppgifter från J. Vestin Kulturgeografiska studier…Fornminnen registrerade av Riksantikvarieämbetet:

Nr 139: Bytomt.
Nr 142: ”Slamparvägen” mellan Vik och Teg. Byggd av Eskil Nilsson, Vik och Olof Olsson, Fagerkäl. Färdig 1824.

Written by Annika

29 juni, 2013 den 10:34

%d bloggare gillar detta: